NRK Meny
Normal

Frykter nytt skrantesyketilfelle

Søndag ble det skutt et sykt reinsdyr i Nordfjella. Simla, som ikke klarte å holde følge med flokken sin, undersøkes nå for skrantesyke.

Villrein på Nordfjella

Dyret som ble skutt søndag var en del av en villreinflokk i Nordfjella, hvor det tidligere er påvist skrantesyke.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

For å holde den potensielt smittefarlige villreinstammen sør for riksvei 52 unna tamreinflokkene nord for den samme veien er det gitt midlertidig tillatelse til å felle villrein som kan tenkes å krysse.

Fredag stod en villreinflokk på rundt 300 dyr ganske nær veien.

Klarte ikke følge flokken

Runar Bjøberg

Tamreineier Runar Bjøberg sier det ikke er sikkert simla som ble skutt hadde skrantesyke. Mange dyr kommer i en "vårknipe" hvis det har vært vanskelig å finne mat i løpet av vinteren.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Tamreineier Runar Bjøberg og Petter Braaten fra Statens Naturoppsyn hadde skutt to bukker da flokken stakk, og de så at et dyr blei hengende etter.

– I det villreinflokken stakk til fjells, skilte det seg ut et dyr som ikke klarte å følge flokken, men forsvant en helt annen vei, sier Bjøberg.

Været var dårlig og det lot seg ikke å forfølge dyret, men søndag ble jakta gjenopptatt og det syke dyret ble raskt funnet og skutt.

Dyret var avmagret og i svært dårlig forfatning.

Sendt til analyse

– Du kunne telle ribbeina gjennom pelsen og dyret var i det hele tatt lite og spedt, sier Runar Bjøberg.

Petter Braaten, oppsynsmann

Petter Braaten fra Statens Naturoppsyn sier et sykt dyr vil bli viet mye oppmerksomhet i forskerkretser, siden det er første gang skrantesyke er påvist på villrein.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Likevel er det ikke gitt at simla hadde skrantesyke, ifølge oppsynsmann Petter Braaten.

– At dyret var veldig magert kan ha flere årsaker enn skrantesyke, men om man påviser sykdommen på det vil dette bli viet mye oppmerksomhet for å lære mer om sykdommen, sier Braaten.

Det døde dyret er sendt til analyse ved Veterinærinstituttet og det er ventet at resultatet vil foreligge i løpet av dagen.

Diskuterer avliving

Onsdag og torsdag holdes det et møte om hvordan man mest mulig humant eventuelt kan avlive de rundt 2.200 reinsdyra i Nordfjella.

Møtet holdes i Hallingdal, og en rekke spesialister på dyrevelferd vil være til stede.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har ennå ikke bestemt om hele villreinflokken i Nordfjella skal avlives, men kilder NRK har snakket med tror ministeren bestemmer seg i løpet av neste uke.

Landbruksminister Jon Georg Dale på skrantesyke-befaring i Nordfjella

Landbruksminister Jon Georg Dale skal avgjøre skjebnen til 2.200 villrein i Nordfjella. Forrige mandag var han på befaring i Nordfjella.

Foto: Roger Lien / NRK