Politikarane i Sogndal pussar støv av gamle idéar

Politikarane i Sogndal vil vurdere bompengar for å få realisert ein gamal draum: Å legge trafikken i sentrum under jorda.

Sogndal sentrum

GAMAL DRAUM: Sogndalspolitikarane vurderer bompengar som løysing på trafikkutfordring i sentrum av Sogndal.

Foto: Kjell Arvid Stølen

Den nye Sogndalspakken kan i tillegg bli slått saman med eit anna stort vegprosjekt i kommunen, der ein fire kilometer lang tunnel like utanfor sentrum er eitt av alternativa. Det seier Laura Kvamme i Senterpartiet.

– Vi trur at ved å sette fokus på begge to så kan det kanskje vere ei hjelp til vegvesenet som planlegg å vite at vi er veldig interesserte i å få gjort noko med begge strekningane.

Les også: Sogndal kommune går mot straumen - opnar lommeboka

Byrja planlegginga på 90-talet

Dei to prosjekta har i tiår eksistert berre på skissebrettet. Å la trafikken gjennom sentrum gå under jorda, er ein tanke politikarane har brygga på sidan nittitalet.

Medan planane om å oppgradere vegen frå like utanfor sentrum til museet på Kaupanger, delar av den i tunnel, såg dagens lys for ti år sidan. No ønskjer politikarane å gjere draumar om til verkelegheit.

Les også: I dag forsvann Fatlabommen - Sogn og Fjordane er eit fylke utan bompengar

– Senterpartiet meiner at for å komme ut av denne "ønskje-fasen" så må vi prøve å ta diskusjonen om det skal vere medfinansiering, som er eit anna ord for bompengar.

Bompengar er berre aktuelt for det såkalla miljøloket i sentrum. Og politikarane har berre sagt seg villige til å vurdere ei slik løysing.

– Eit viktig debattinnlegg

Likevel har forslaget brei politisk oppslutning. For Statens vegvesen er signalet viktig, seier Kjetil Kvåle.

– Det er eit viktig signal dersom vi får det samla tilbake frå Sogndal kommune. Då vil vi gå i gang med den vinklinga på det for miljøloket i Gravensteinsgata er eit typisk sentrumsprosjekt som er aktuelt for ei delt finansiering.

Det vil vere eit viktig grep dersom miljøloket skal ha ein sjanse til å kome med i neste Nasjonale transportplan, seier Kvåle.

– Tidspunktet er også rett for å komme med dei lokale politiske innspela, for no byrjar vi å legge grunnlaget for prioriteringane for 2018 og utover.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.