Politikarane i Sogndal pussar støv av gamle idéar

Politikarane i Sogndal vil vurdere bompengar for å få realisert ein gamal draum: Å legge trafikken i sentrum under jorda.

Sogndal sentrum

GAMAL DRAUM: Sogndalspolitikarane vurderer bompengar som løysing på trafikkutfordring i sentrum av Sogndal.

Foto: Kjell Arvid Stølen

Den nye Sogndalspakken kan i tillegg bli slått saman med eit anna stort vegprosjekt i kommunen, der ein fire kilometer lang tunnel like utanfor sentrum er eitt av alternativa. Det seier Laura Kvamme i Senterpartiet.

– Vi trur at ved å sette fokus på begge to så kan det kanskje vere ei hjelp til vegvesenet som planlegg å vite at vi er veldig interesserte i å få gjort noko med begge strekningane.

Les også: Sogndal kommune går mot straumen - opnar lommeboka

Byrja planlegginga på 90-talet

Dei to prosjekta har i tiår eksistert berre på skissebrettet. Å la trafikken gjennom sentrum gå under jorda, er ein tanke politikarane har brygga på sidan nittitalet.

Medan planane om å oppgradere vegen frå like utanfor sentrum til museet på Kaupanger, delar av den i tunnel, såg dagens lys for ti år sidan. No ønskjer politikarane å gjere draumar om til verkelegheit.

Les også: I dag forsvann Fatlabommen - Sogn og Fjordane er eit fylke utan bompengar

– Senterpartiet meiner at for å komme ut av denne "ønskje-fasen" så må vi prøve å ta diskusjonen om det skal vere medfinansiering, som er eit anna ord for bompengar.

Bompengar er berre aktuelt for det såkalla miljøloket i sentrum. Og politikarane har berre sagt seg villige til å vurdere ei slik løysing.

– Eit viktig debattinnlegg

Likevel har forslaget brei politisk oppslutning. For Statens vegvesen er signalet viktig, seier Kjetil Kvåle.

– Det er eit viktig signal dersom vi får det samla tilbake frå Sogndal kommune. Då vil vi gå i gang med den vinklinga på det for miljøloket i Gravensteinsgata er eit typisk sentrumsprosjekt som er aktuelt for ei delt finansiering.

Det vil vere eit viktig grep dersom miljøloket skal ha ein sjanse til å kome med i neste Nasjonale transportplan, seier Kvåle.

– Tidspunktet er også rett for å komme med dei lokale politiske innspela, for no byrjar vi å legge grunnlaget for prioriteringane for 2018 og utover.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.