NRK Meny
Normal

Reiselivet oppgitt over pengebruken på Sognebåten

Samstundes som billettprisane blir auka, skal Norled få 2,7 millionar kroner årleg i kompensasjon frå fylkeskommunen for tapte billettinntekter på Sognebåten. Reiselivet har lenge har bedt om den same summen i arbeidet med å flytta endestoggen til Flåm.

M/S "Tyrving", Norled, med M/S "Tansøy", Fjord1, i bakgrunnen

M/S

Foto: Snorre Sandemose / NRK

– No skal fylkeskommunen bruka like mykje pengar på kompensasjon for færre reisande på båten, som me ønskjer å bruka for å auka talet reisande på båten. Det er heilt uforståeleg logikk, seier Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør i Visit Sognefjord.

Får kompensasjon for færre reisande

Hovudutval for samferdsle vedtok den 24. oktober den mykje omtalte utjamninga av billettprisar. Billettprisane på båten mellom Sogndal og Bergen har i 20 år vore billegare enn båten mellom Selje og Bergen, sjølv om segla distanse er omtrent det same. Sognebåten blir opp mot 25 % dyrare frå enkelte stopp, medan Nordfjordekspressen blir litt billegare. Det skapte harme langs Sognefjorden.

– Prisauken er for drastisk. I Balestrand får me ei prisauke på 16 prosent og i praksis er dette ei sniknedlegging av Sognebåten, sa Harald Offerdal, ordførar i Balestrand, til NRK for ein månad sidan .

Samstundes vedtok utvalet at Norled skal få 1,35 millionar kroner i inntektskompensasjon i 2018 og 2,7 millionar årleg frå 2019 og fram til kontrakten går ut i 2022. Det er fordi risikoen er stor for at det blir færre reisande når prisane går opp.

Vil til Flåm

Ståle Brandshaug

REISELIVSDIREKTØR: Ståle Brandshaug er reiselivsdirektør i Visit Sognefjord.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Sterke krefter i Sogn har lenge jobba med å få endra Sognebåten sin endestogg til Flåm. At fylkeskommunen no vil gi om lag den same summen i kompensasjon for færre reisande, som Brandshaug har bedt om til arbeidet med å flytta endestoggen, tykkjer han er merkeleg.

– Det er forståeleg at takstane må utjamnast. Men ruta har dalande trafikk. Reiselivet er i vekst, så å flytta stoggen til Flåm kan vera redninga for ruta, seier Brandshaug.

– Me ser saka om endestogg og saka om takstane i samanheng, og det må politikarane gjera også. Me er ikkje usamde i prisharmoniseringa, men det må takast over tid, slik at ein ikkje spenner bein under heile arbeidet med å få opp att trafikken på Sognebåten, held Brandshaug fram.

Nye møter om nokre veker

I slutten av november og byrjinga av desember skal saka om kor endestoggen skal ligga, opp i høvesvis Hovudutval for samferdsle, Fylkesutvalet og Fylkestinget.

Helen Hjertaas i Vågsøy Ap

FYLKESPOLITIKAR: Helen Hjertaas (Ap) er nestleiar i Hovudutval for samferdsle.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Helen Hjertaas (Ap), nestleiar i Hovudutval for samferdsle, seier følgjande til kritikken frå reiselivet i Sogn.

– Det er viktig at me har lik pris til kollektivtransporten. Me er sjølvsagt villige til å leggja til rette for at kollektivtilbodet også skal vera bra for reiselivet, men det er ein liten del av det. Når me gjer endringar i avtalen, så vil som regel aktøren nyta godt av at me gjer endringar, seier ho.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.