NRK Meny
Normal

Rasa framfor bilkøen

Sjåførane fekk klarsignal til å køyre gjennom området der det vert drive rassikringsarbeid. Då gjekk raset.

Ras på riksveg 5 mellom Florø og Førde.

MÅTTE SNU: Vegvesenet vedgår at dette ikkje skal skje, og har snakka med entreprenøren om hendinga.

Foto: Freddy Brendø

– Vegen er jo under utbetring. Dei som jobbar her kan jobben sin, men slikt kan jo skje likevel, seier Freddy Brendø. Han var ein av dei som stod i kø og vart vinka forbi anleggsområdet då det rasa store steinar ned på vegbana framfor bilkøen.

– Flaks at det går bra

Statens vegvesen driv i desse dagar med rassikring av riksveg 5 ved Makrellvågen mellom Eikefjord og Florø. Det er manuell dirigering forbi staden. Dei siste åra har det gått fleire ras i dette området.

Brendø, som bur i Florø, køyrer ofte strekninga og er van med at det ligg steinar i vegbana.

– Det er berre tilfeldig at det går bra, seier Brendø.

Han klarte å snu bilen og returnere til Florø, og er ikkje prega av det som skjedde.

– Skal ikkje skje

Skule Jacobsen i Statens vegvesen er byggeleiar for det aktuelle prosjektet. Han stadfestar at det kom ned stein i vegbana. Han vedgår at det sjølvsagt skal vere trygt å køyre forbi eit anleggsområde når vaktene gir klarsignal.

– Det som mest truleg har skjedd her er at sjåføren på hjullasten har oversett nokre steinar som låg igjen etter ryddearbeidet i bakken ovanfor vegen, seier Jacobsen.

Raset førte ikkje til ekstraordinær stenging av riksveg 5, der bilistane uansett må gjere rekning med venting i inntil 30 minuttar så lenge det er vegarbeid i området.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.