Pris til Helse Førde-psykolog

Psykolog Christian Moltu har fått Helse Vest sin innovasjonspris for 2019. Moltu er mannen bak Norse Feedback, som er eit system for å kartlegge behov og erfaringar frå pasientar i psykiatrien.

Frå venstre Arve Varden, adm.dir. Helse Førde, innovasjonsprisvinnar Christian Moltu og fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem. Foto: Silje Katrine Robinson.
Foto: Silje Katrine Robinson