NRK Meny
Normal

Nye hyblar skal lette bustad-presset i Sogndal

Med snorklipping, pomp og prakt, vart 144 splitter nye studenthyblar i Sogndal offiselt opna.

Liv Signe Navarsete opnar studentbustader

ETTERLENGTA: Sogndal har venta lenge på nye studentbustadar. I dag kunne Liv Signe Navarsete klippe snora for 144 nye einingar.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete hadde hand om saksa då dei tre nybygga med studenthyblar vart opna i Sogndal i dag. Heile 144 nye studentbustadar knytte til Høgskulen i Sogn og Fjordane, kan no takast i bruk i Sogndal.

– Vi har fått berre positive tilbakemeldingar, og nokre er veldig positive, seier direktør i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Randi Marie Sjøholt.

Ny studenthybel-blokk i Sogndal

BLOKK: Slik ser ho ut, blokka som skal huse om lag 150 studentar.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

– Lettar presset

Bustadmarknaden i Sogndal har i mange år budd på problem for studentane, og håpet er at dei nye bustadane skal gjere situasjonen betre for nye studentar.

– Dette har nok letta presset på bustadsituasjonen ganske kraftig. Det vil nok vere ventelister ved semesterstart i år, men det har vi alltid hatt, seier Sjøholt.

Sogndal skal no ha ein betre dekningsgard på studentbustadar enn byar som Oslo og Bergen.

Randi Marie Sjøholt

STOLT DIREKTØR: Randi Marie Sjøholt i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

– Framleis behov for private

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Liv Signe Navarsete stod for den høgtidlege opninga av dei nye hybelbygga i dag, og ho er glad for at lenge etterlengta studentbustadar er på plass.

– Dette vil vere med på å hjelpe på bustadsituasjonen til studentane. Men det vil òg i framtida vere behov for at private stiller hus til disposisjon, seier snorklippar Navarsete.

Sjølv om dei nye studenthyblane vil påverke dei private utleigarane i Sogndal, meiner Navarsete at det er butilhøva til studentane som må prioriterast.

– Kanskje marknaden kan få litt tyn, det trur eg ikkje er så nøye. Folk skal ha skikkelege tilbod, det skal vere skikkelege hyblar. Å bu godt betyr mykje for å kunne jobbe bra.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.