NRK Meny

Ny strid om vindmølle på Stad

Ein planlagd vindmøllepark på Stadlandet vekkjer strid i kommunen.

Vindmølle
Foto: Rainer Prang / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Foreninga Stad landskap mobiliserer no kraftig etter at formannskapet har tilrådd eit ja til at Vestavind kraft skal få setje opp fleire store vindmøller.


Øydelegg unikt landskap

- Det vil øydeleggje eit stykkje Noreg som er så unikt at forskarane påstår at det ligg over det Rondane har som nasjonalskattverdi, seier Hans-Christian Hansen i Stad landskap.

For nokre år sidan var det Statkraft som ville byggje i det unike kystlandskapet. Då var det til slutt miljøverndepartementet som sette foten ned.

Planane til Vestavind kraft er å byggje sju eller ti vindturbinar som kan forsyne 3000 husstandar. Parken er planlagd om lag 500 meter i luftline frå der Statkraft i si tid fekk nei.

Hans Christian Hansen trur det er pengar som er motivasjonen når formannskapet no har tilrådd eit ja til planane.

- Selje kommune er som alle andre kommunar med økonomiske problem, nøydd til å ta tak. Eg skjønar deira sine argument når dei vil hente pengar, seier han.

Har varsla motsegn

Kommunen er førespegla 2,1 øre per kilowatt noko som vil gje i overkant av ein million kroner i inntekter i året. Ordførar Gunn Helgesen vedgår at pengane er avgjerande.

- Det veg tyngst og gjer at politikarane seier ja, seier Helgesen.

Miljøvernavdelinga til fylkesmannen har alt varsla motsegn. Og Helgesen innser at kommunepolitikarane kan verte overprøvde. Det frustrerer Helgesen som i si tid gjekk glipp av 34 millionar kroner då Statkraft fekk nei.

- Ein kan spørje seg kva staten vil yte til dei kommunane som er så spesielle at dei ikkje skal få lov til å byggje ut til dømes vindkraft, seier Helgesen.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar