NRK Meny

Norsk Luftambulanse held fram

Norsk Luftambulanse AS held fram som operatør for Helse Førde.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Dei fem regionale helseføretaka har gjennonført innkjøp av ambulansehelikoptertenester for perioden 2008 til 2014.

Helseføretaket har opsjon på å forlenge avtalen ytterlegare fire år

 - Med denne avtalen på plass er vi sikra ei god teneste både medisinsk og operativt, skriv Helse Førde i ei pressemelding.

 

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar