Norsk Luftambulanse held fram

Norsk Luftambulanse AS held fram som operatør for Helse Førde.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Dei fem regionale helseføretaka har gjennonført innkjøp av ambulansehelikoptertenester for perioden 2008 til 2014.

Helseføretaket har opsjon på å forlenge avtalen ytterlegare fire år

 - Med denne avtalen på plass er vi sikra ei god teneste både medisinsk og operativt, skriv Helse Førde i ei pressemelding.

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.