Norsk Luftambulanse held fram

Norsk Luftambulanse AS held fram som operatør for Helse Førde.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Dei fem regionale helseføretaka har gjennonført innkjøp av ambulansehelikoptertenester for perioden 2008 til 2014.

Helseføretaket har opsjon på å forlenge avtalen ytterlegare fire år

 - Med denne avtalen på plass er vi sikra ei god teneste både medisinsk og operativt, skriv Helse Førde i ei pressemelding.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.