Mykje vind og snø på fjellovergangane

Uvèr og snø har ført til stenging og kolonnekøyring på fleire fjellovergangar i morgontimane. Mykje vind og nedbør kan gi fleire stengde fjellovergangar på kort varsel.

Leiro bom

Sånn såg det ut ved Leiro bom på Hardangervidda like før klokka 08.00, torsdag morgon.

Foto: Statens vegvesen / Webkamera

SISTE klokka 19.39 torsdag: E16 i Vinjadalen sør for fylkesgrensa er opna att etter at fleire vogntog og kaos har stengd vegen i fleire timar.

Det har vore dårleg ver og føreforhold i området.

Vegfarande har stått i kø, enkelte av dei har venta i fleire timar. Det er manuell dirigering på staden.

Klokka 14.40 torsdag: Rv 52 Hemsedalsfjellet er opna igjen, etter bilberginga som stengde vegen ein times tid. Det er kolonnekøyring på Vikafjellet, Haukelifjell, Rv 7 Hardangervidda og på Fv 50 Hol–Aurland.

– Det er meldt vind og kraftig snø over fjellet. Det kan føre til kolonnekøyring og fleire stengde vegar. Det er litt tidleg å seie kvar det gjeld endå. Vi ventar på rapportar frå brøytarane, seier Hanne Nordheim ved vegtrafikksentralen i Bergen.

Sjå full status for fjellovergangane, lengre nede i artikkelen.

– For dei som må over fjellet er det best å køyre torsdag morgon, men etter klokka 12 skal det blåse opp att og då er det meir usikkert igjen, seier trafikkoperatør på vegtrafikksentralen i Lærdal, Roger Nedberget Hille.

Han oppmodar dei som skal over fjellet til å førebu seg på venting og ta med mat, drikke og varme klede på turen.

Dette er status for fjellovergangane i Sør-Norge

  • Ev 16 Filefjell–ope for fri ferdsel. Større køyretøy bør bruke kjetting.
  • Rv 52 Hemsedalsfjellet – open.
  • Fv 50 Hol–Aurland i Sogn og Fjordane – Kolonnekøyring.
  • Rv 7 Hardangervidda–kolonnekøyring.
  • Ev 134 Haukelifjell– kolonnekøyring grunna uver.
  • Fv 53 Tyin–Årdal i Sogn og Fjordane – ope for fri ferdsel.
  • Rv 13 Vikafjellet – kolonnekøyring
  • Rv 15 Strynefjellet – ope for fri ferdsel.
  • Ev 6 Dovrefjell – ope for fri ferdsel.
  • Fv 40 Dagalifjell – ope for fri ferdsel
Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.