Mykje vind og snø på fjellovergangane

Uvèr og snø har ført til stenging og kolonnekøyring på fleire fjellovergangar i morgontimane. Mykje vind og nedbør kan gi fleire stengde fjellovergangar på kort varsel.

Leiro bom

Sånn såg det ut ved Leiro bom på Hardangervidda like før klokka 08.00, torsdag morgon.

Foto: Statens vegvesen / Webkamera

SISTE klokka 19.39 torsdag: E16 i Vinjadalen sør for fylkesgrensa er opna att etter at fleire vogntog og kaos har stengd vegen i fleire timar.

Det har vore dårleg ver og føreforhold i området.

Vegfarande har stått i kø, enkelte av dei har venta i fleire timar. Det er manuell dirigering på staden.

Klokka 14.40 torsdag: Rv 52 Hemsedalsfjellet er opna igjen, etter bilberginga som stengde vegen ein times tid. Det er kolonnekøyring på Vikafjellet, Haukelifjell, Rv 7 Hardangervidda og på Fv 50 Hol–Aurland.

– Det er meldt vind og kraftig snø over fjellet. Det kan føre til kolonnekøyring og fleire stengde vegar. Det er litt tidleg å seie kvar det gjeld endå. Vi ventar på rapportar frå brøytarane, seier Hanne Nordheim ved vegtrafikksentralen i Bergen.

Sjå full status for fjellovergangane, lengre nede i artikkelen.

– For dei som må over fjellet er det best å køyre torsdag morgon, men etter klokka 12 skal det blåse opp att og då er det meir usikkert igjen, seier trafikkoperatør på vegtrafikksentralen i Lærdal, Roger Nedberget Hille.

Han oppmodar dei som skal over fjellet til å førebu seg på venting og ta med mat, drikke og varme klede på turen.

Dette er status for fjellovergangane i Sør-Norge

  • Ev 16 Filefjell–ope for fri ferdsel. Større køyretøy bør bruke kjetting.
  • Rv 52 Hemsedalsfjellet – open.
  • Fv 50 Hol–Aurland i Sogn og Fjordane – Kolonnekøyring.
  • Rv 7 Hardangervidda–kolonnekøyring.
  • Ev 134 Haukelifjell– kolonnekøyring grunna uver.
  • Fv 53 Tyin–Årdal i Sogn og Fjordane – ope for fri ferdsel.
  • Rv 13 Vikafjellet – kolonnekøyring
  • Rv 15 Strynefjellet – ope for fri ferdsel.
  • Ev 6 Dovrefjell – ope for fri ferdsel.
  • Fv 40 Dagalifjell – ope for fri ferdsel
I dag kunne Førde Brannvern ta i bruk den første stigebilen i Sogn og Fjordane, og dermed kan dei nå heilt opp til dei øvste etasjane på dei høgaste bygga.
Ferjer som ikkje går når dei skal, er dessverre eit ikkje ukjent fenomen her på Vestlandet. 
På E39-sambandet Anda-Lote i Nordfjord var det over 100 innstilte avgangar i fjor. Og for nokon kan ei innstilte ferje få alvorlege konsekvensar.
Regjeringa vil ha større konkurranse i landbruket, men bøndene på Vestlandet er skeptiske.