Måløyværing topp på Wall Street

Olav Refvik frå Måløy er kåra til fjorårets femte beste aksjehandlar på Wall Street-børsen i New York.

I bladet Trader Monthly blir Refvik omtala som ei stjerne innan aksjehandel i energi- og råvaresektoren, skriv Bergens Tidende.

Ifølgje bladet tente Refvik personleg mellom 120 og 150 millionar kroner i fjor.

I finanspressa i New York blir måløyværingen ofte omtala som "Kongen av New Yorks hamn".

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.