Lettare skadd etter utforkøyring

Tre personar vart lettare skadd då ein bil køyrde utfor vegen og hamna på taket på E 39 like nord for Skei i Jølster søndag kveld.

Det skal ha vore to vaksne og eitt barn i bilen. Alle tre vart sendt med ambulanse til Førde sentralsjukehus etter ulukka.

Det er ikkje mistanke om promillekøyring.

Politiet fekk melding om ulukka like før klokka 22.

 

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.