Kunstnarhage kan bli lagd på is

Sein sakshandsaming, eller treigt svar frå kommunen kan gjere at hageprosjektet på Astruptunet blir lagt på is. I 2013 løyvde Sogn og Fjordane Fylkeskommunen 100.000 til Jølster, men kommunen har sendt verken sluttrapport eller søknad om utbetaling. Dermed kan tilskotet bli trekt attende og løyvd til andre prosjekt.

Astruptunet
Foto: Ahmad Dean / NRK