Hopp til innhold
Debatt om den vidaregåande skulen
Foto: Geir Bjarte Hjetland

Politikk i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om politikk i Sogn og Fjordane. Tips oss på sf@nrk.no.

 • Ny plan for solkraft innan 2030

  Regjeringspartia og SV har i dag vorte samde om revidert nasjonalbudsjett. I eitt av punkta har Stortinget vedteke å instruere regjeringa om å utarbeide ein konkret handlingsplan for 8 TWh solenergi innan 2030. Planen skal leggjast fram våren 2024.

  – Dette er eit vedtak vi har jobba for, og som peikar i heilt rett veg. Det bør likevel ikkje stoppe her. Solkraft-planen bør bli første steg i korleis vi byggjer ut meir fornybar kraft i Noreg framover, seier Åslaug Haga, leiar av Fornybar Norge.

  Flytende solkraft

  Varsel om 50 solparkar skaper bråk

  Norge skal ha solparkar tilsvarande 7000 fotballbanar innan 2030. Det skaper gnissingar.

 • Planlegg fleire bustadar enn det er behov for

  Det er planlagt over fire gongar så mange bustadar som det er behov for i Sunnfjord kommune. I Førde er det planlagt 1.225 nye bustadar, medan behovet dei neste tolv åra er berre 357 bustadar, melder avisa Firda.

 • Vil legge ned brannstasjon

  Sunnfjord kommune har fått råd om å legge ned brannstasjonen i Naustdal, skriv Firda. Konsulentselskapet PwC har kome med ein rapport om brannvesenet i kommunen. Dei meiner det bør bli bygd ein ny brannstasjon i Førde.

NRK anbefaler