Debatt om den vidaregåande skulen
Foto: Geir Bjarte Hjetland

Politikk i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om politikk i Sogn og Fjordane. Tips oss på sf@nrk.no.

  • Vestland tek grep om kommune-Noreg

    Fire av dei 15 i hovudstyret til KS kjem frå Vestland. Fylkespolitikarane Terje Søviknes (Frp) og Gunhild Berge Stang (H), og kommunepolitikarane Hilde Onarheim (H) i Bergen og Jenny Følling (biletet, Sp) i Sunnfjord vart alle valt inn på landstinget. KS er interesseorganisasjonen for alle landets kommunar og fylkeskommunar.

    Jenny Følling (Sp) på Landsmøte i KS 2020
    Foto: Trond Vestre / NRK
  • Krev pengar til skipstunnel

    Årsmøtet i Stad Venstre krev at det vert sett av minimum 60 millionar kroner til oppstartsløyving for Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2021. Stad skipstunnel er det einaste store investeringsprosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP) innanfor sjøtransport, og ein føresetnad for å binde Vestlandet saman sjøvegen og auke tryggleiken for ferdselen til sjøs, skriv partilaget i ei fråsegn.

Den siste fylkesordføraren i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap), sa feil då ho overrekte stafettpinnen vidare til den første fylkesordføraren i Vestland, Jon Askeland (Sp).
Rune Bakervik og Anna Elisa Tryti

Byutviklingsbyråden i Bergen går av: – Det er mitt eige ønske