Debatt om den vidaregåande skulen
Foto: Geir Bjarte Hjetland

Politikk i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om politikk i Sogn og Fjordane. Tips oss på sf@nrk.no.

 • Vestland tek grep om kommune-Noreg

  Fire av dei 15 i hovudstyret til KS kjem frå Vestland. Fylkespolitikarane Terje Søviknes (Frp) og Gunhild Berge Stang (H), og kommunepolitikarane Hilde Onarheim (H) i Bergen og Jenny Følling (biletet, Sp) i Sunnfjord vart alle valt inn på landstinget. KS er interesseorganisasjonen for alle landets kommunar og fylkeskommunar.

  Jenny Følling (Sp) på Landsmøte i KS 2020
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Krev pengar til skipstunnel

  Årsmøtet i Stad Venstre krev at det vert sett av minimum 60 millionar kroner til oppstartsløyving for Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2021. Stad skipstunnel er det einaste store investeringsprosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP) innanfor sjøtransport, og ein føresetnad for å binde Vestlandet saman sjøvegen og auke tryggleiken for ferdselen til sjøs, skriv partilaget i ei fråsegn.

 • Redd ungane blir mobba

  Grunneigarar som seier ja til vindkraft vil ikkje stå fram fordi dei fryktar at ungane deira vil bli mobba. Fleire vindkrafttilhengarar har dei siste dagane fortalt at dei blir sjikanerte og drapstruga. Grunneigar Gunnar Råheim (biletet), som har sagt ja til vindkraft ved Viksdalsvatnet i Sunnfjord, er fortvilt. – Det er trist det må vere slik, seier han.

  Gunnar Råheim i Viksdalen
  Foto: Bård Siem / NRK
Den siste fylkesordføraren i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap), sa feil då ho overrekte stafettpinnen vidare til den første fylkesordføraren i Vestland, Jon Askeland (Sp).