NRK Meny
Normal

Kritisk situasjon i fylket

Situasjonen i Sogn og Fjordane er kritisk. Både straum- og telenettet er nede i fleire kommunar. Innbyggjarane i Gloppen, Hornindal og Stryn vil truleg ikkje få igjen straumen i dag.

"Dagmar" sine herjingar i Eid

KRITISK: Leiinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune skildrar situasjonen i Sogn og Fjordane som kritisk. Fleire stader har uvêret gjort store skader, og mange stader har ein ikkje oversikt. Biletet er frå sentrum av Nordfjordeid.

Foto: NRK/Heidi Lise Bakke

Fylkesmann Anne Karin Hamre kalla i dag inn til eit krisemøte i fylkesberedskapsnemnda for å få ein oversikt over situasjonen i Sogn og Fjordane.

Situasjonen på vegane er no under kontroll, langt verre er situasjonen for kraftselskapa og nettselskapa.

Utan straum

Straumen er framleis vekke i store deler av fylket. Kommunar som Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn og Bremanger er blant dei mange som er utan straum. Det same gjeld fleire kommunar i Sogn.

Men situasjonen vil betre seg i løpet av kvelden, og kraftselskapa håper straumen vil kome igjen på mange tettstader.

– Innbyggjarane i Gloppen, Hornindal og Stryn vil truleg ikkje få igjen straumen i dag, seier nettsjef Asgeir Aase i Sogn og Fjordane energi.

Utan teledekning

Fleire av dei straumlause kommunane er også utan nett- og teledekning. Det betyr at Helse Førde og brannvesenet har store utfordringar på kommunikasjons- og beredskapssida.

Dei kjem ikkje i kontakt med fleire kommunelegar, og derfor har Fylkesmannen bede alle om å få tak i så mange satellittelefonar som mogeleg.

Eid har no fått ein satellittelefon, det same vil Gloppen få i løpet av kvelden. Målet er at kvar kommune skal ha eit satellittpunkt, men det kan ta tid.

Bremanger utan kontakt

Fylkesmannen har i heile dag forsøkt å få kontakt med representantar frå kommunane Bremanger og Hornindal, utan å lykkast. Ein heilt uvanleg situasjon i Sogn og Fjordane.

Så uvanleg er situasjonen at det blir vurdert å sende ein ordonanse til Bremanger for å få ein orientering om situasjonen. Det blir også jobba med å få kontakt med Hornindal.

Festkveld i dårleg ver

Kvar tid telenettet kjem tilbake er uvisst. På det meste var over 300 mobilstasjonar i heile fylket slått ut.

Både sivilforsvaret og heimevernet har sagt seg villig til å hjelpe kraftselskapa med å rydde opp etter herjingane som råka linjenettet, og som har lamma fylket.

Fylkesmann Anne Karin Hamre ber også folk som skal ut i kveld om å ta det roleg. 2. juledag er ein festkveld, men det er meld om dårleg ver og naudetatane har problem med varslinga.

– Så ta det pent og roleg på ein vanskeleg dag for mange, seier Hamre.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.