NRK Meny
Normal

Kripos på plass for å hjelpe til med etterforsking av hotellbrann

Etter brannen i Selje Hotel på fredag er Kripos no på plass i Selje, og skal byrje arbeidet søndag.

Regionlensmann Tormod Hvattum

FÅR HJELP FRÅ KRIPOS: Regionlensmann Tormod Hvattum og politiet får bistand frå Kripos for å finne ut av brannårsaka til brannen i Selje Hotel. Her står Hvattum ved romfløya der brannen truleg starta.

Foto: HARALD KOLSETH / NRK

– Ein etterforskingsleiar frå Kripos er på plass. Saman med vår etterforskingsleiar skal dei byrje arbeidet i morgon, med avhøyr av personar som kan vite noko om kva som har skjedd, seier Tormod Hvattum som er regionlensmann i Nordfjord.

Etterforskaren var i Molde, og kjem difor tidlegare til Selje enn først sagt. Korleis Kripos skal hjelpe til med etterforskinga vil det bli lagt ein plan for i dag.

– Vi får bistand frå Kripos til taktisk etterforsking ved gjennomføring av avhøyr, og til den tekniske etterforskinga. Det blir lagt ein plan i dag om vidare arbeid, seier Hvattum.

Det var tidleg på morgonen på fredag det tok til å brenne i Selje Hotel. Store delar av hotellet gjekk tapt i brannen, og det var ikkje folk i bygningen då det tok til å brenne.

Det er gjennomført kring ti avhøyr av naboar og andre personar i samband med brannen.

Selje hotell

ETTERFORSKING: Politiet skal no prøve å finne ut av kva som førte til brannen i hotellet.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Hotelleigar på plass i Selje

Aydin Ackay er eigaren av Selje hotell og kom til Selje i dag. Han hadde stengd hotellet for vinteren, og var i Stockholm då det brann.

– Det er interessant å snakke med eigar, seier Hvattum.

Politiet meiner brannen kan ha starta i eit hotellrom i underetasjen, men dei står framleis utan eit klart bilete av brannårsak.

– Per no har vi ikkje noko konkret, seier Hvattum.

Det er framleis varmt på branntomta og vakthald på staden.

Selje hotell brann ned til grunnen
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote