NRK Meny
Normal

Kranglar om 1. mai-parolar

Skal nei til fjord-deponi i Førdefjorden vere ein av hovedparolane i 1. mai-toget i Førde?

Video nsps_upload_2009_4_28_16_31_45_4137.jpg

Dette stridast førdianarane om nokre få dagar før markeringa av arbeidarrørsla sin internasjonale kampdag.

Komiteen vil protestere mot den storstilte gruveutbygginga i Vevring, men fleire nektar å gå under denne parolen som er ein av fem hovudparolar.

Mislikar parolen

Avisa Firda skriv i dag at mellom andre Nils Gjerland, ordførar frå Senterpartiet misliker parolen sterkt. Også Arbeidarpartiet er imot.

Gruveselskapet Nordic Mining vil starte drift i Vevring i Naustdal. Medan somme ropar om arbeidsplassar i ei fråflyttingstruga bygd, bekymrar andre seg for kva konsekvensar slik drift vil ha for miljøet.

Meiner parolen er viktig

Magne Aardal, som er medlem av 1. mai-komiteen og SV-ar meiner at dette er en viktig parole 1. mai.

- Dette er ei sak som opptek mange i regionen. 1. mai-arrangementet i Førde skal både eit lokalt tilsnitt når det gjeld parolar og eit nasjonalt. Det er uheldig viss ein ikkje skal ha med denne parolen i toget. Eg trur mange vil gå under den. Men eg tykkjer også at det er uheldig at dei som står bak arrangementet ikkje er einige om hovudparolen.

- Det er ei omstridd parole og ikkje alle er einige med SV. Skapar ikkje ein slik parole meir strid enn samhald?

- SV har hatt denne saka til behandling og vi er skeptiske til dette fjord-deponiet. 1. mai er ein dag for å markere synspunkt, difor tykkjer eg denne parolen kunne vere med i toget.

LO er negativ

Distriktssekretær Arvid Langeland i LO er negativ til å ta parolen med i 1. mai-toget.

- Eg reagerer på måten det er gjort på. Du kan ha mange saker og parolar, men det skal diskuterast grundig på førehand. Spesielt gjeld det parolar som er litt kontroversielle.

- Men kva er gangbar og ikkje-gangbar parole?

- Det er ingen avgrensing på innhaldet i parolane, men for LO sin del er det veldig viktig at den er god forankra i organisasjonen og det er ikkje denne parolen.

Striden rundt parolen har ført til at 1. mai komiteen tek opp att diskusjonen på eit møte i kveld.