Konferanse om Stad skipstunnel

Ein konferanse om Stad skipstunnel skal få fram ringverknadene prosjektet vil ha. Det håpar Eid og Selje kommune, næringslivet i dei to kommunane, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommunar. Konferansen blir arrangert på Nordfjordeid i februar.

Stad skipstunnel
Foto: Kystverket/Snøhetta