NRK Meny
Normal

Kjenner konkurransen frå Telenor – går likevel mot nytt rekordår

Eit halvt år er gått sidan Telenor for alvor melde seg inn i breibandkampen i Sogn og Fjordane. Det merkar dei lokale aktørane, men dei ønsker konkurransen velkommen.

Nandor Helgheim

REKORDÅR: I 2015 omsette Enivest for over 115 millionar. I 2016 reknar dei med ei auke på 10–12 prosent, seier dagleg leiar, Nandor Helgheim.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Vi har hatt konkurranse heilt sidan vi starta opp, så dette er ingen uvand situasjon for oss. Først og fremst er det bra at fleire synest det er attraktivt å investere i Sogn og Fjordane, seier dagleg leiar i Enivest, Nandor Helgheim.

Det har gått eit knapt halvår sidan Telenor annonserte at dei skulle trappe opp satsinga på breiband i fylket, men så langt har dei ikkje kapra mange kundar frå dei lokale aktørane.

– Det er klart at vi merker det, men vi har fokus på våre lokale kundar og har framleis stor vekst, seier dagleg leiar i Ole Petter Hatlevoll i Sognenett.

Bra for kundane

Fleire aktørar i kampen om breibandkundane vil berre kome kundane til gode, meiner Hatlevoll og Helgheim.

Ole Petter Hatlevoll

KUNDANE FØRST: Dagleg leiar i Sognenett, Ole Petter Hatlevoll.

Foto: Privat / |

– Det er bra at Telenor kjem på bana og vil satse i Sogn og Fjordane. På den måten kan vi enklare få løyst utfordringa med å tilby breiband til dei 10–15 prosent av befolkninga som har vore ei utfordring til no, seier Hatlevoll i Sognenett.

– På sikt vil det gje kundane eit betre tilbod, og det er bra, seier Helgheim.

For sjølv om telegiganten har meldt seg på i kampen om kundane, har Enivest hatt stabil auke også i 2016.

– Vi fekk om lag 17–1800 nye fiberkundar, det utgjer 4000 husstandar over heile fylket, seier Helgheim. Til saman har vi no rundt 20.000 husstandar.

I 2015 omsette dei for 115 millionar, og for 2016 ser det ut til å gå mot ein auke på 10–12 prosent.

Vinn fram på offentlege anbod

Regiondirektør i Telenor og Canal Digital Kabel i region vest, Minh-Huy Tran, seier dei skal gå tyngre inn på privatmarknaden i tida framover.

– Satsinga i Sogn og Fjordane har gått over all forventning. Rundt i kommunane har vi til no vunne over tre firedelar av anboda i det offentlege. Så har vi ein plan for å kome sterkare inn på privatmarknaden etter kvart, samstundes som vi skal sjå på oppdatering av mobilmastene våre, seier Tran.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.