NRK Meny
Normal

Hevdar dei raudgrøne skapar ein feilaktig debatt

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen hevdar det er merkeleg at dei raudgrøne kallar eit forslag dei sjølv innførte for distriktsfiendtleg.

Ketil Solvik Olsen og Frank Willy Djuvik

RART: Samferdsleminister, Ketil Solvik-Olsen, hevdar dei raudgrøne skapar ein feilaktig debatt når dei kallar eit forslag dei sjølv innførte for distriktsfiendtleg.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Solvik Olsen meiner dette er ein taktikk som skal skremme veljarane vekk frå regjeringspartia.

– Fjerninga av botnfrådraget er ei gjennomføring av eit avgiftssystem som dei raudgrøne innførte. Då er det rart å kome tre år seinare for å seie at det er distriktsfiendtleg, seier han.

– Dei står sjølv bak ordninga

Dåverande samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) la i 2012 fram ei stortingsmelding som blant anna stadfesta at botnfrådraget skulle fasast ut.

– Dei raudgrøne har altså laga ein uriktig debatt der dei kjeftar på Høgre og Framstegspartiet, for vedtak dei raudgrøne partia sjølv stod bak i 2012, seier Solvik-Olsen.

Uroa for konsekvensane

Widerøe er uroa for at fjerninga av botnfrådraget vil føre til eit dårlegare tilbod til passasjerane.

– Vi synst det er synd at dette tilbodet forsvinn og fryktar at konsekvensen kan bli både dyrare billettar og kutt i tilboda, sa kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien til NRK tidlegare denne veka.

Trass i dette seier Solvik-Olsen flyplassane har lite å frykte.

– Det vil ramme flyplassane i liten grad, då Widerøe har subsidiar for å drive flyverksemd. Dermed vil dei bli kompensert for dei eventuelle avgiftsendringane som blir påført deira fly, seier han.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast