Heidra for innsatsen for nynorsk

Ottar Grepstad frå Jølster vart i dag dekorert til Ridder 1. klasse av den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Utnemninga får han for sin eineståande innsats for å fremje nynorsk språk, litteratur og skriftkultur gjennom fleire tiår. Grepstad har vore direktør i Nynorsk kultursentrum sidan 1999, i tillegg til mellom anna styremedlem og styreleiar i Språkrådet. På bildet står han saman med fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal.

fylkesmann Lodve Solholm direktør Ottar Grepstad
Foto: Aasen-tunet, Laila Walseth Lid