Hastar med meir kraft til kysten

Leiar av Energiregion Møre, Bengt Endreseth, seier bygginga av kraftlina mellom Sogndal og Ørskog skulle vore vidareført ut til kysten. Statkraft har varsla at dei skal legge fram løysing på ny krafttilførsel til våren.