NRK Meny
Normal

Han ønskjer seg fleire rike onklar

– Vi manglar privat kapital i Sogn og Fjordane, seier direktør i Innovasjon Norge, Halvor Flatland. Han skulle ønskje fylket hadde fleire rike onklar som ville bruke meir pengar på å skape arbeidsplassar.

Halvor Flatland, direktør Innovasjon Norge

SNART PENSJONIST: Direktør i Innovasjon Norge, Halvor Flatland, dreg fram Måløy-miljøet som eit godt døme på kva som er råd å skape av arbeidsplassar om ein er villig til å satse pengane i bedrifter i staden for eigedom.

Foto: Sigrid Skjerdal/NRK

– Her er nokre få unnatak, men samanlikna med meir urbane strok og dei store byane, så har vi ikkje så mykje kapital som er villig til å satse i næringslivet. Investorane vil heller bruke pengar på eigedom enn å skape arbeidsplassar.

Denne bodskapen kjem frå ein av dei som dei siste 14 åra har sett sitt tydelege stempel på næringsutviklinga i Sogn og Fjordane. Om kort tid ventar pensjonisttilværet for Halvor Flatland, men omsuta for næringslivet pensjonerer seg nok neppe.

Då direktøren i Innovasjon Norge var gjest i ettermiddagssendinga til NRK Sogn og Fjordane i dag, delte han litt av tankane, der han også har gode døme å vise til.

– Gunnar Carlsson i Måløy han har gjort det vi gjerne vil at dei med kapital skal gjere, nemleg å skape arbeidsplassar og nye bedrifter for unge arbeidstakarar, seier Flatland.

Manglar tunge kapitalmiljø

Trond Teigene, administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, forstår kva Innovasjon Norge-direktøren vil fram til.

Trond Teigene, administrerande direktør Sparebanken Sogn og Fjordane

BANKSJEFEN: Trond Teigene i Sparebanken Sogn og Fjordane meiner det er råd å få tak i kapital for dei som har gode idéar.

Foto: Arve Ullebo

– Det er ikkje så mange tunge kapitalmiljø her i fylket. Samstundes er det ein investeringsvilje i næringslivet. Men den spring kanskje først og fremst ut frå eksisterande bedrifter. Vi ser jo blant anna i oppdretts- og havbruksnæringa, som har hatt fleire gode år, at fleire av oppdrettarane er villige til å investere i ny næring.

– Imponerande mobilisering

Teigene nemner Steinvik Fiskefarm, Sogn Aqua, Lefdal Mine Datacenter, oljebasen i Florø med INC i spissen og Loen Skylift som gode døme på at eksisterande bedrifter tenkjer nytt og investerer i å utvikle seg.

– Loen Skylift er jo ei imponerande mobilisering av eigenkapital i lokalsamfunnet, seier banksjefen, og peikar på at dei i Loen har klart å få inn 145 millionar kroner i lokal kapital til ei investering på 300 millionar kroner.

– Gode idéar får pengar

Han understrekar at det er kjempeviktig å støtte oppunder dei som evnar å tenke nytt.

– Det å få tak i kapital er fullt mogeleg om ein har gode idéar og forretningsmodellar som er framtidsretta, og som du får andre til å tru på. Då er har vi både kapital og kunnskap.

– Det handlar å ha dei rette idéane. Men det er ikkje pengane i seg sjølv som realiserer dei gode ideane. Er tilgangen på kapital for enkel, kan det jo hende det vert sett i gang mykje som ikkje har livets rett.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.