NRK Meny
Normal

Han er ny distriktsredaktør i NRK

Terje Gilleshammer (38) frå Kjølsdalen i Eid er tilsett som distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane.

Terje Gilleshammer

GLER SEG: Terje Gilleshammer seier han er stolt over å få leie NRK Sogn og Fjordane vidare.

Foto: NRK

Regionredaktør Kai Aage Pedersen seier han er svært glad for å få Gilleshammer med på laget i den nye leiargruppa i region vest.

– Han har eit herleg engasjement, han er ein flott leiartype og han har stor tillit blant dei tilsette i NRK Sogn og Fjordane. Eg er trygg på at han vil gi eit stort bidrag for å sikra publikum eit endå betre tilbod enn dei får i dag, seier Pedersen.

Gilleshammer har vore tilsett i NRK Sogn og Fjordane sidan desember 2004, han er utdanna i internasjonal marknadsføring frå Høgskulen i Ålesund, han har studert ved Bangkok University i Thailand og arbeidd for lakseeksportøren Coast Seafood i Måløy.

I NRK Sogn og Fjordane har Gilleshammer vore journalist, vaktsjef og prosjektleiar for barne-tv. I to år har Gilleshammer også vore faglærar for NRK Nynorsk mediesenter.

Terje Gilleshammer seier han er stolt over å få leie NRK Sogn og Fjordane vidare:

– Eg kjenner eit sterkt ansvar for dette distriktskontoret og den viktige rolla vi har. Eg kjenner ein kjærleik for Sogn og Fjordane og folket her og ynskjer difor å vere med å utvikle NRK Sogn og Fjordane vidare.

Den nytilsette direktøren har også visjonane for det vidare arbeidet klare.

– Vi skal vere eit sterkt distriktskontor som leverer god journalistikk, program og historier. Og vi skal hjelpe til å løfte fram historier frå Distrikts-Noreg.

Kai Aage Pedersen seier Gilleshammer har vore ein pådrivar for å løfte fram historier frå Sogn og Fjordane inn i riksflatene til NRK.

– Frå første dag i NRK gjekk han laus på dei store oppgåvene. Han laga lengre TV-dokumentarar og saker til Dagsrevyen som fekk eit stort publikum. No får han ansvaret for å sikra god journalistikk frå Sogn og Fjordane, til eit lokalt og nasjonalt publikum, på dei plattformene publikum vil ha innhaldet på, seier Pedersen.

Terje Gilleshammer går inn i stillinga som distriktsredaktør 1. september.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.