NRK Meny
Normal

Geolog skal vurdere rasstaden i dag

Det har vore generelt lite trafikk mellom Hordaland og Sogn og Fjordane etter snøskredet i Romarheimsdalen i Hordaland.

Ras Romarheim

SKRED: Snøskredet som gjekk ved det sørlege munningen til Masfjordtunnelen var kring 60 meter breitt og fire meter høgt.

Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Elleve personar i fire bilar var involverte i skredet som vart meldt like over klokka 17.

Reisande blir oppmoda om å køyre E16 om Aurland, medan også ferjesambandet Sløvåg - Leirvåg på fylkesveg 57 er styrkt med ferja Bjørnefjord frå 23-tida.

– Det var ikkje mange bilane som var med på ferjene. Det har vore generelt lite trafikk i natt, seier vaktoperatør Kristian Fauskan hos Vegmeldingssentralen.

Det vart tidleg meldt om lange køar på sambandet Duesund - Masfjordnes.

– Men dette roa seg etterkvart. Eg trur nok dei fleste valde å utsette turen

Det er førebels uvisst når E39 opnar att etter skredet. Ein geolog skal undersøke rasstaden så raskt det lysnar. Vegen blir ikkje opna før denne vurderinga er gjort.

– Mannskapa våre ser at det heng snøskavlar i fjellsida over der som raset har gått. Ein geolog må sjå på dette før vi kan opne vegen att, opplyste operasjonsleiar Morten Kronen i Hordaland politidistrikt søndag kveld.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.