NRK Meny
Normal

Fusjonavgjerd først utpå hausten

Avgjerda om ei eventuell samanslåing av Sogn og Fjordane energi og Sunnfjord energi blir ikkje teken før utpå hausten.

Fylkesordførar Nils R. Sandal seier han reknar med at saka blir diskutert på fylkestinget i oktober. Deretter blir det ekstraordinær generalforsamling i SFE. Fylkeskommunen eig nær halvparten av aksjane i SFE.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.