Første nasjonale industriklynge

Torsdag offentleggjorde Innovasjon Norge at Maritim Foreining Sogn og Fjordane får støtte til Arena-klynga: Ocean Hyway Cluster. Klynga skal femne om bedrifter som er kopla opp mot hydrogenbruk i dei havbaserte næringane. Hensikta med satsinga er å sikre at Noreg blir leiande i verda på bruk av hydrogen som energiberar, skriv dei i ei pressemelding.