Forlenga fellingsløyve på ulven

Fylkesmannen har i dag forlenga skadefellingsløyvet på ein ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden, etter at SNO har undersøkt ytterligare ni kadaver i området. Løyvet gjeld frå 1. september til 30. september.