NRK Meny
Normal

Fleire skal få bruke naudnettet i Askvoll

Folk i Askvoll har opplevd på kroppen å stå heilt utan dekning når orkan og anna ekstremvêr herjar. No er kommunen prøvekanin for det som vert skildra som eit stort steg for beredskapen.

Askvoll

VERUTSETT: Askvoll kommune er ein verutsett stad. Her ifrå stormen «Sondre» i 2008.

Foto: Liv Lien

– Vi vert heilt sett ut av spel under ekstremvêr her ute. Vi kan vere heilt utan telefondekning nokre stader, seier kommunalsjef for helse og omsorg Stein Helle.

I Askvoll vil fleire enn dei klassiske naudetatane få tilgang til å bruke det nye naudnettet.

Helse- og omsorgstenesta er mellom dei som vil kunne nyte godt av eit prøveprosjekt som Askvoll no skal vere med på. Heimetenesta vil til dømes ha moglegheit til å kommunisere over naudnettet.

Naudnettet er det radionettet som naudetatar som politi, brannvern og ambulansetenesta brukar for å kommunisere seg i mellom. Det har betre dekning enn det vanlege telefonnettet.

Askvoll er med som eit prøveprosjekt som seinare kan bli utvida til å gjelde fleire kommunar. Ordførar Frida Melvær (H) er godt nøgd.

– Vi var veldig klare på at vi ville vere med på pilotordninga. Vi har opplevd at kommunikasjonen har blitt heilt brote. Det er veldig viktig for å oss å få eit kommunikasjonssamband som gjer at vi kan samarbeide.

Frida Melvær

NØGD: Ordførar i Askvoll Frida Melvær (H) er strålande nøgd med at Askvoll er med på pilotprosjektet for utviding av naudnettet.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Tryggare og meir stabilt

Vanlege folk vil ikkje kunne nytte seg av naudnettet, men ordføraren seier at i ein kommune der ein tredjedel av folka bur på øyer, betyr dette meir tryggleik for folk flest.

– Vi veit av erfaring at mobilnettet fort er ute. Då er det godt å vete at vi har ein tryggare og meir stabil måte å kommunisere på i til dømes helse- og omsorgstenesta, seier Melvær.

Også dei som sit i beredskapsleiinga i kommunen vil få tilgang til telefonar som kan kommunisere over naudnettet. Det vil til dømes seie ordføraren, rådmannen og nokre av kommunalsjefane.

Også i kvardagen

Sjølv om det er i krisesituasjonar det er særleg stort behov for å nytte seg av naudnettet, seier Stein Helle at dei også tykkjer det er til stor hjelp å ha tilgang på betre dekning i kvardagen.

– Vi er jo ein kommune med fleire hol i dekningskartet vårt, og då er det veldig bra å kunne nytte seg av naudnettet også i det daglege. Der er det nemleg betre dekning enn på det vanlege mobilnettet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.