NRK Meny

Får erstatning etter flåttbit

Ei kvinne frå Sogndal har rett på erstatning frå staten etter at ho ikkje fekk behandling då ho fekk sjukdommen borreliose etter eit flåttbit. Det har Gulating lagmannsrett slått fast, skriv bt.no. Kvinna vart tilkjent 90.000 kroner i erstatning og 340.000 kroner i sakskostnader i tingretten, men Pasientskadenemnda anka dommen til lagmannsretten. Men no er anken avvist og dommen i tingretten vert ståande. Retten slår fast at kvinna burde fått tilbod om antibiotikabehandling alt for 10 år sidan.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.