NRK Meny
Normal

Enoro utvidar staben og etablerer større kontor i Førde

Dataverksemda Enoro skal utvide staben og etablerer større kontor i Førde. Verksemda er leverandør av programvare og tenester til energibransjen, og har i dag hovudkontor i Dale.

Anders H. Lier og Enoro

AUKAR STADIG: Konsernsjef Ander H. Lier og Enoro i Dale opplever gode tider

Foto: NRK / Enoro

– Vi ser at det er stor etterspurnad etter våre tenester og difor er det kjekt å kunne etablere nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane som skal betjene kundar i Norge og Europa , seier konsernsjef Anders H. Lier.

Eventyret starta for 24 år sidan. I 1992 vart selskapet skipa som Elis AS av Ove Myklebust. I 2012 skifte dei namn til Enoro AS.

– Vi har hatt lønsam vekst kvart einaste år sidan etableringa, seier Lier.

Kontor i Førde

Verksemda med hovudkontor i Dale, har hatt jamn auke sidan oppstarten, og ved utgangen av 2015 hadde selskapet 129 tilsette.

– I fjor tilsette vi kring 20 personar og kjem til å tilsette mellom 10 og 20 i år, seier Lier.

Enoro har hovudkontor i Dale, og har til no hatt det dei kallar eit avlastingskontor i Førde. No blir dette kontoret styrka og utvida.

– Dale skal framleis vere hovudkontor for den norske verksemda, men vi ser at det har vore behov for å ekspandere ytterlegare og har no bestemt oss for å etablere eit permanent kontor i Førde.

Med Europa som marknad

Enoro er leverandør av programvare og tenester til energibransjen . Kort fortalt samlar verksemda inn opplysningar om forbruket til husstandane som dei fakturerer for straumselskapa. Dei lagar og appar og kundeløysingar for energiselskapa

– Nesten alle energiselskapa i Norge er i dag kundar hos oss. Det er fordi vi har vore med på å effektivisere arbeidsprosessane for energiselskap slik at dei i sin tur kan bruk meir på pengar å skape gode løysingar for sine kundar, seier Lier.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.