Engebøfjellet kan bli valkampsak

Naturvernforbundet vil gjera alt dei kan for å stogga utbygginga av Engebøfjellet i Vevring

fakkeltog i Vevring

Laurdag gjekk innbyggjarar i Vevring i fakkeltog i protest mot Nordic Mining sine planar.

Foto: Eli Eikenæs Vengen / NRK

- Vi kan utfordre partia i samband med valet om korleis dei stiller seg til eit så stort naturinngrep, seier Lars Haltbrekken, leiar i Norges Naturvernforbund.

Dei kastar seg no inn i kampen mot utbyggjing av Engebøfjellet i Vevring. Selkapet Nordic Mining vil ha utsleppstillatelse for uttak av mineralet rutil i Engebøfjellet. Her ligg verdas største, kjende førekomst av rutil.

Vil omsette for milliard

Selskapet reknar med ei omsetjing i milliardklassa i løpet av driftsperioden.
I januar kjem konsekvensutgreiinga for utbyggjinga, men Haltbrekken seier dei reelle miljømessige konsekvensane ikkje kjem fram.

- Dette er jo eit kjempestort inngrep i naturen der ein planlegg å dumpe enorme mengder steinmasse i ein nasjonal laksefjord. Så dette er noko vi ser svært alvorleg på.

- Ingen naturkatastrofe

Jan Herstad i Nordic Mining vil avvente situasjonen og sjå kva konsekvensutgreiinga seier, og kva politikarane i Naustdal meiner om saka.

- Dette handlar ikkje om noko naturkatastrofe. Det handlar om at vi utnyttar ein ressurs som er i Engebøfjellet. Det er snarare eit spørsmål om vi i Norge skal utnytte slike ressursar, eller skal det skje i fjernare himmelstrøk, seier Herstad.

Fakkeltog laurdag

I Vevring var det fakkeltog mot utbygginga laurdag ettermiddag , og to hundre personar møtte opp. Folk i bygda er redde for forureining og øydelegging av Førdefjorden om 280 millionar tonn slam vert dumpa i fjorden i driftsperioden til Nordic Mining- slik det er tenkt.

Haltbrekken meiner saka er så viktig at den kan bli ei av dei største naturvernsakene i valkampen neste år. No vil han gå til den raudgrøne regjeringa for å informere om byggjeprosjektet.

- Vi kjem sjølvsagt snakke med regjeringspartia, men også med miljø-opposisjonen; Venstre og Krf, seier Haltbrekken.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.