NRK Meny

Endeleg tilsynsrapport klar

Sogndal kommune er nøgde med at Fylkesmannen har teke omsyn til fleire av deira innspel i sin endeleg rapport om Sogn barnevern. Barnevernstenesta i Sogn fekk krass kritikk i den første tilsynsrapporten der det vart peika på 11 avvik. Kommunen klaga på fleire av punkta i rapporten. I ei pressemelding frå Sogndal kommune skriv dei at dette no er redusert til 8 avvik, og at risikoen for avvik ikkje nødvendigvis har ført til svikt. Rådmann Jostein Asaestad skriv likevel at funna frå tilsynet er alvorlege.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.