NRK Meny
Normal

Uroa over dårleg beredskap – møter kraftig motbør

Direktoratet for Samfunnstryggleik og beredskap (DSB) meiner mange kommunar ikkje vil kunne takle store katastrofar, fordi dei manglar godkjende beredskapsplanar.

Jan Geir Solheim

LOKALKUNNSKAP TRUMFAR PLANAR: Katastrofar som storbrannen i Lærdal viser at små kommunar kan takle store kriser, meiner ordførar i Lærdal, Jan Geir Solheim, som seier beredskap handlar om meir enn berre papir i ein perm.

Foto: Kjellrun Lavik / NRK

Kritikken møter kraftig motbør frå ordføraren i ein kommune som har fått fleire katastrofar tett på kroppen den siste tida.

– No er ikkje eg imot planar. Men beredskap er så mykje meir enn papir i ein perm, seier ordførar i Lærdal, Jan Geir Solheim.

Meiner lokalkunnskap er nøkkelen

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand, Sogn og Fjordane

TAKLAR KRISER: Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand meiner kommunane i fylket har bevist at dei evnar å takle store kriser.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Han er kritisk til at DSB let seg uroa over at to tredelar av kommunane ikkje har gode nok beredskapsplanar. Under storbrannen i Lærdal oppfylte heller ikkje deira beredskapsplan alle krava.

– Lokalkunnskap er vel så viktig når krisa inntreff, seier Solheim.

Også fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand reagerer på måten DSB argumenterer.

– Eg er veldig lite begeistra for ordet uroa, for det indikerer at innbyggjarar skal vere uroa for kommunen sin evne til å handtere kriser om dei skulle oppstå, seier han.

Meiner betre planar lettar krisehandtering

For sjølv om han meiner at god planlegging kan gjere kommunane betre til å takle krisar, har katastrofar som storbrannen i Lærdal vist at dei kan takle store hendingar utan å oppfylle alle krava på papiret.

– Sjølv om det er ein del slike manglar, har kommunane her i fylket vist at dei har ei veldig evne til å handtere hendingar når dei oppstår, seier Stensvand.

Per Brekke, avdelingsdirektør i DSB, meiner de nye krava som kom for fem år sidan ikkje er vanskelege oppnå.

– Eg trur at dei som har jobba seg gjennom denne tematikken før dei møter ei krise, uansett vil vere betre budde, seier han.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.