NRK Meny
Normal

Desse skal no gjere veg i vellinga i kampen mot lakselusa

Havlandet Marine Yngel i Flora er no i full gang med produksjonen av berggylte som skal brukast i kampen mot lakselus. Denne veka vart dei første 100.000 berggyltene levert til oppdrettarar i Sunnfjord og Sogn.

Berggylte

BERGGYLTE: Havlandet Marine Yngel Har levert den første produksjonen med Berggylte.

Foto: Eivind Nordvik Hauge / Privat

– Berggylte er ein svært spesiell fisk. Den et ikkje andre fisk, den lever av krepsdyr. Når ein set den i ei oppdrettsmerd vil den ikkje bry som anna fisk eller fiskefôret, men forsyne seg av lakselusa, seier dagleg leiar Halvard Hovland.

Havlandet Havbruk i Florø er ein av to produsentar i Norge, og dei starta produksjonen av berggylte i hausten 2014 .

Første leveranse

Havlandet Marine yngel vart etablert i 2000 av INC for å produsere torskeyngel. Etter at torskeoppdrettet slo feil, satsa dei i fjor på oppdrett av berggylte. No har dei levert den første produksjonen på 100.000 fisk til oppdrettarar i Sunnfjord.

– Kor mykje tener de på 100 000 fisk?

– Det tenar vi ikkje noko på, til det er produksjonskostnadane for høge. Vi må nok opp i ein produksjon på 500.000 fisk før vi tenar pengar på det, men der reknar eg vi skal vere til neste år.

Kent Arne Hopland og Halvard Hovland

PRODUSERER BERGGYLTE: Kent Arne Hopland og dagleg leiar Halvard Hovland til høgre.

Foto: Eivind Nordvik Hauge / Privat

Havlandet Marine Yngel har no ein base på 2500 stamfisk.

– Det skal vere tilstrekkeleg til den framtidige avlen, seier Hovland.

Miljøvenleg alternativ

For oppdrettarane vil det bety mykje å få eit miljøvenleg alternativ til midla som i dag blir brukte i kampen mot lakselusa.

Havlandet Marine Yngel produserer berggylte på oppdrag frå Sunnfjord Rensefisk As, som er eigd av sju oppdrettar i Sunnfjord og Sogn.

– Berggylte er den mest effektive reinsefisken. At vi no kan få den produsert lokalt og sett ut i merdane til rett tid, vil bety mykje, seier Nils Tore Karstensen, som er dagleg leiar i Sunnfjord Rensefisk As.

Levering av berggylte

KLAR MED FØRSTE LEVERANSE: Havlandet Marine Yngel leverer no 100 000 berggylter til oppdrettar i Sunnfjord og Sogn.

Foto: Eivind Nordvik Hauge / Privat

Det siste året har oppdrettarane investert mellom 20 og 30 millionar kroner i bergylteproduksjonen til Havlandet Marine Yngel.

– Det er ei stor investering, men får vi dette til og kan spare andre metodar, så er dette veldig bra og miljøvenleg, seier Karstensen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.