Avviser krav frå fysioterapeut

Fysioterapeut Bertel Rune Kaale får ikkje innfridd kravet om at driftstilskotet frå kommunen skal aukast med 200 prosent. Dette vedtok helse- og omsorgsutvalet i Gloppen med fem mot to røyster i dag. Kaale sitt krav ville ha kosta kommunen nær 900.000.

Bertel Rune Kaale
Foto: Bård Siem / NRK