NRK Meny
Normal

– Tull at Florø blir ein filial i Torghatten

Påstanden frå Dagfinn Neteland om at Fjord1-administrasjonen i Florø blir ein filial når Torghatten overtek er noko stort tull, seier Frode Folkestad, som er konsernaksjonær i Torghatten.

Gassferga Værøy på vei inn Bodø havn

– EITT AV DEI BESTE: Folkestad meiner Torghatten er eitt av dei beste reiarlaga i landet. Dette er ferja Værøy på veg inn til Bodø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I ettermiddagssendinga til NRK Sogn og Fjordane torsdag tordna Neteland og avtroppande styreleiar Reidar Sandal mot fleirtalet i fylkestinget, som gjekk inn for å selje fylkeskommunen sine aksjar i Fjord1 til Torghatten.

Neteland sa då at fleirtalet på 16 mot 15 i fylkestinget har gjort Fjord1 til ein filial av Torghatten. Dette får Frode Folkestad til å reagere.

– Det er positivt feil. Eg vil at sanninga skal kome fram. Etter mi meining blir Fjord1 eit sjølvstendig selskap i Florø, med ein eigen administrasjon som i dag. Skilnaden blir at Torghatten sit som eigar i staden for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Frode Folkestad

– VIL HA FRAM SANNINGA: Konsernaksjonær Frode Folkestad i Torghatten.

Foto: privat

Lokale administrasjonar

Folkestad meiner Neteland og Sandal framstiller Torghatten på ein feilaktig måte.

– Dei gløymer at Torghatten-konsernet er eitt av dei beste rutereiarlaga som finst på norskekysten. Konsernet er bygd opp med lokale administrasjonar der dei driv verksemda si.

– Ta til dømes Torghatten Nord i Tromsø, som har ein sjølvstendig administrasjon i Tromsø og ein mindre deladministrasjon i Stokmarknes. På Austlandet driv Bastøy Fosen eitt av landets største ferjesamband mellom Horten og Moss. Der sit ein lokal administrasjon i Horten med både teknisk og administrativt personell.

– Naturleg å sjå på storleiken

Folkestad meiner dette viser at Fjord1 vil bestå i Florø, men han kan ikkje garantere at talet på tilsette blir like stort som i dag.

– Det vil vere naturleg at Torghatten går inn og ser på storleiken til administrasjonen i Florø.

Folkestad meiner Dagfinn Neteland har eit vikarierande motiv for å gå ut på den måten han har gjort.

– Han vart slått i grus i Norled-prosessen, og difor trur eg han er litt sår for at han ikkje fekk til eit stort vestlandsreiarlag som han kunne bli konsernsjef i.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast