NRK Meny
Normal

– Det er no arbeidet byrjar

Mange stadar er det mykje som må gjerast dagen etter stormen. Slik ryddar dei opp etter «Urd».

Tre som er opptil 40 meter lange har velta ved Lillevatnet i Florø, på ein stad der mange ferdast kvar dag. I dag er det mykje arbeid som må gjerast for at det skal vere trygt ute.

– Her er skog som stormen har lagt ned. Akkurat her er det fire-fem store tre, og eitt av dei ligg over ei straumlinje, seier Rune Rasmussen i Flora kommune.

Farleg arbeid

Han er ute for å rydde tre som har velta i Florø. Trea ligg i spenn mot kvarandre så det kan vere farleg å vere i nærleiken av slike velta tre.

Rune Rasmussen ryddar eter "Urd"

Rune Rasmussen ryddar eter 'Urd'.

Foto: Bård Siem / NRK

– Desse trea er så store at gravemaskina ikkje klarer å løfte dei. Det kan gå verkeleg gale dersom nokon får slike tre over seg, seier han.

Varabrannsjef i Flora, Eivind Ask, visste tidlegare i dag ikkje heilt omfanget av skadane i kommunen, medan det framleis var mørkt ute.

– Når det lysnar vil vi få klarlagt omfanget av dette. Vi må ta ein del rundar rundt på vegane for å sjå korleis det ser ut, seier han.

Politiet ber folk respektere sperringa av turstiane rundt Lillevatnet i Florø. Politiet opplyser at sperrebanda blir fjerna når området er rydda.

Dagevis med arbeid

I Fjaler var det mykje å gjere måndag kveld, for å unngå at skader på hus og folk. Men i dag er det kanskje meir å gjere. Edvin Bøthun er budd på å få mange meldingar om skader i dag.

– Eg reknar med det blir mykje å gjere i dag. Det er no arbeidet byrjar, seier han.

I kommunesenteret Dale vart fleire kommunale bygningar skadde av flygande steinar, måndag kveld.

I Florø er dei òg budde på å jobbe lenge før alt er rydda opp.

– Her er det arbeid i to-tre dagar for å få rydda opp alt, seier Rasmussen.

Vegopning på Bergum i Førde kommune