NRK Meny
Normal

200 mill. skal forvaltast frå Førde

Det nyoppretta Såkorn-fondet på 200 millionar kroner skal forvaltast frå Førde. Pengane skal brukast på nyskapande prosjekt.

Fondet skal hjelpe bedrifter i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylka. 134 millionar kroner er lån frå staten, resten skal hentast frå den private kapitalmarknaden i regionen.

Det er næringsdepartementet som har avgjort plasseringa.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.