200 mill. skal forvaltast frå Førde

Det nyoppretta Såkorn-fondet på 200 millionar kroner skal forvaltast frå Førde. Pengane skal brukast på nyskapande prosjekt.

Fondet skal hjelpe bedrifter i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylka. 134 millionar kroner er lån frå staten, resten skal hentast frå den private kapitalmarknaden i regionen.

Det er næringsdepartementet som har avgjort plasseringa.