NRK Meny
Normal

14 friske mill. til Helse Førde

Men tilsett-representant Rune Larsen i Helse Førde-styret finn ingen grunn til å sprette champagnen.

Rune Larsen
Foto: NRK

Helse Vest får 114 friske millionar kroner til pasientbehandling i forslaget til statsbudsjett. Av dette går om lag 12 prosent – eller nær 14 millionar kroner - til Helse Førde.

- Framleis utfordringar

Etter alt pengebråket i Helse Førde den siste tida, er kvart ekstra øre kjærkoment. Men champagnekorken går ikkje i taket med det første.

- Det er for tidleg å dømme verken opp eller ned, men vi har framleis store utfordringar, seier tilsett-representant Rune Larsen i Helse Førde-styret.

Fleire får behandling

Informasjonssjef i Helse Vest, Bjørg Sandal, skildrar løyvinga som dagens lyspunkt. No skal styret finrekne på korleis midlane blir fordelt på helseføretaka.

- Førebels har vi berre eit førsteinntrykk. Det vi ser som mest gledeleg er at budsjettet legg opp til å auke pasientbehandlinga, at fleire skal få behandling. Summen er 114 ekstra millionar til Helse Vest. Det tykkjer vi er eit godt signal, seier ho.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.