- Be Vik om orsaking!

Ordførarane og rådmannen som førte Vik ut i Terra-uføret må be om orsaking.

Rune Wold i Vik Frp.

Rune Wold ber dei ansvarlege for Terra-skandalen i Vik om å be kommunen om orsaking.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Leiaren i kontrollutvalet, Rune Wold (Frp), har berre ei forklaring på kvifor det gjekk som det gjekk med Terra-investeringane i Vik.

LES OGSÅ: Lærarar sluttar i Terra-kommune

- Det var ein god idé som ikkje rett og slett ikkje var gjennomtenkt før dei sette den ut i livet.

- Dei skuldige er:

Kommunen må kutte 25 millionar kroner årleg dei neste fire åra for å dekke inn dei estimerte 90 millionane som Vik har tapt på investeringane. Rådmannen presenterte onsdag ei svært omfattande

kuttliste . Kontrollutvalet skal starte gransking, men Wold peikar allereie no på tidlegare rådmann Nils Geir Myrkaskog og tidlegare ordførarar Erik Lidal og Erling Stadheim som syndebukkar.

- Dei vurderte vel aldri faren med dette og oversåg litt for mange lover og regler til at det var velfundert, seier han.

- Sei unnskyld

Wold tvilar ikkje på at investeringane vart sett i gang med god meining. I tillegg gjekk eit samrøystes kommunestyre god for investeringane.

- No skal kontrollutvalet gå gjennom dette og gje si innstilling til kommunestyret. Så får vi håpe at dei som har fått oss ut i dette kanskje bør seie unnskyld.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.