Trombone (trekkbasun)

Trombone eller basun er et instrument vi kjenner fra urgamle historiske dokumenter. Vi finner vanligvis tre av dem i symfoniorkesteret, men instrumentet er også standard i storbandet og i ulike blåserekker innen annen rytmisk musikk.

Trombone

Trombone

Foto: Colourbox

Trombone skrives vanligvis med F-nøkkel og klnger slik det er notert, men innen brassbandtradisjonen er trombonen ofte skrevet med G-nøkkel og da som Bb-instrument (dvs. legges opp en stor sekund). Standard trombone regnes som et tenorinstrument, men vi har også en litt større versjon med mye lengre rør som kalles basstrombone.

Sverre Riise spiller trombone. Her presenterer han instrumentet:

Lyden frembringes vet at musikeren presser leppene sammen, presser munnen mot instrumentets munnstykke og blåser luft slik at leppene vibrerer og denne vibrasjonslyden overføres til trombonenes røret og lyden forsterkes. Tonehøyden endres ved å endre strammingen på leppene og ved å trekke på sleiden slik at røret luften passerer blir forlenget.

Det er vanskelig å spille svakt, spesielt i høyt register. Store sprang kan være en utfordring og lange partier uten pause er krevende.

Spesielle spillemåter eller effekter

Glissando: Glidende tone som skapes ved hjelp av den trinnløse sleiden som kan dras ut og inn. Det er kun mulig å foreta glissando innenfor det toneomfanget man har mellom fullt uttrekt sleide og ikke uttrekt sleide dvs E-B, H-f, e-b, giss-d1, h-f1, e1-b1. fiss1-c2.

Dobbelttunge og trippeltunge: Man bruker tungen for å stenge og åpne for luftstrømmen slik at man får en rask stakkato fremføring av toner.

Flattertunge: En skurrende lyd som skapes ved at tungespissenlager en salgs "rrrrrr" uten at det lages "r-lyd.

Sordiner/Muter: Straight mute, koppmute, harmonmute, hatt, plunger

Sverre demonstrerer noen spesialeffekter på trombone:

Sverre fremfører Arne Nordheims "The Hunting of The Snark" (1975):

En engelsk video som presenterer basstrombonen: