Skoleproduksjoner

Musikk, dans og drama ved Sandefjord videregående skole har i en årrekke satset på store prosjekter som inkluderer alle elevene på avdelingen. Flere skoler med MDD-fag i Norge har tilsvarende satsinger, og det er både lærerikt og utviklende for alle involverte.

Evita
Foto: Sandefjord VGS

Elevene får erfaringer som aktører i en stor produksjon på tvers av årstrinnene. Prosjektene i Sandefjord har varierende innhold slik at elevene i løpet av 3 år får erfaringer med klassisk musikk, musikkteater og et tema (ofte artist) innenfor rytmisk sjanger. I Sandefjord er det kun programområde med musikk, men elevene får sceniske utfordringer. Det å trene på flerfaglighet, musikk, dans og drama, er et mål. Mange elever, særlig sangere, behøver allsidig sceneerfaring. Elevene får solistroller etter audition. Mange får koroppgaver og det er et stort orkester for instrumentalistene. Målet er at flest mulig skal få praktisere sitt hovedinstrument. Samtidig kan det ikke være for mange på samme stemme eller oppgave. Da får de eldste elevene et fortrinn så langt det er mulig i forhold til musikalsk nivå. I forhold til sangsolister hender det at flere må doble samme rolle eller at rollen deles opp på flere. I forbindelse med fremføringen av Evita i 2016 var det mange jenter i hovedrollen.

Evita Sandefjord VGS
Foto: Erik Rastad / Sandefjord VGS

Skoleproduksjonene planlegges av lærerne på avdelingen sammen med profesjonelle teknikere, slik at elevenes oppgaver er av utøvende karakter. Alle lærerne involveres i stor eller mindre grad litt avhengig av stillingsstørrelse og type kompetanse nødvendig for det enkelte prosjekt. Musikken behøver tilrettelegging til den besetningen man har til hvert skoleår, og det kan variere. Noen ganger lager elevene arrangementer og komposisjoner, men det har vært en prioritert oppgave å få laget musikken av de mest kompetente musikerne. Derfor er det dirigenter og andre lærere som arrangerer, instrumenterer og noen ganger komponerer for årets elevgruppe.

Lærerstaben jobber tett sammen i produksjonene for å sy sammen prosjektene slik at elevene får en tilnærmet profesjonell opplevelse. Det blir ekstra øvelser og det kreves flere oppføringer for at det økonomisk skal balansere. Avdelingen har jobbet målrettet med disse prosjektene i 15 år og har utviklet sin kompetanse og samarbeidsevne gjennom årene. Skolen er veldig stolte av resultatene og elevene får gode minner fra å ha vært med på noe flott og berikende som utøvere.

Videoeksemplene viser utdrag fra ulike produksjoner. Opptakene er laget for skolens interne bruk til bla markedsføring av studietilbudet. Fremføringsrettigheter, spesielt for musikalene, har kommet på plass før igangsettelse av de ulike produksjonene.

Utdrag fra Sting (2015) fra Sandefjord VGS

Gjengitt med tillatelse fra Sandefjord VGS

Utdrag fra Disney (2012) fra Sandefjord VGS

Gjengitt med tillatelse fra Sandefjord VGS

Utdrag fra Chess (2013) på Sandefjord VGS

Gjengitt med tillatelse fra Sandefjord VGS

Utrdag fra produksjonen Evita fra Sandefjord VGS

Gjengitt med tillatelse fra Sandefjord VGS

Produksjoner som dette krever mye scenisk utstyr, og mange vurderinger må tas. Her er noen relevante spørsmål:

  • Hvor skal orkesteret plasseres?
  • Må det bygges noe?
  • Skal det være kulisser som flyttes inn og ut av scenebildet?
  • Hvor mye skal det satses på av kostymer?
  • Hvor stort antall mikrofoner er det behov for?
  • Skal det være lysdesign som følger regi eller enklere og mer stasjonære lamper?
  • Skal musikken kun fremføres direkte eller må noe spilles inn på forhånd?
  • Skal noe fremvises på filmskjermer?
  • Må dirigenten filmes for at solister kan se i monitor?
Evita plakat
Foto: Sandefjord VGS

Dette er noen av mange spørsmål om forhold på scenen. Tilsvarende er det mye å tenke på i forhold til alt som skjer backstage. Elevene skal være i kulturhuset over en lengre periode, og det må være gode øvingsforhold med detaljerte planer og oversikter.

Slike produksjoner skal ha publikumsbesøk, så det må lages trykksaker, annonser og programmer etter behov. Det er ønskelig med forhåndsomtale, så det må lages pressemeldinger og gjøres avtaler med lokal media. Det kan også være vesentlig å invitere gjester. Produksjonene ved Sandefjord vgs har hatt bra besøk takket være godt billettsalg av elevene. Produksjonene har blitt programmert på samme tid av året gjennom flere år, slik at det blir en forventning i lokalsamfunnet til at det settes opp årlig.

Se også Ensemblelederens rolle i produksjoner