Hopp til innhold

Vi klargjør instrumentalistene

Egil Lysebo og Regionskorps Sør
Foto: NRK

En god oppvarming bør inneholde følgende tre elementer:

  1. Toneproduksjon
  2. Intonasjon
  3. Spilleteknikk
Dirigent Egil Lysebo varmer opp Regionskorps Sør.

Messingblåserne trenger lengst tid til å få i gang toneproduksjonen. Leppene skal lage lyden og instrumentet fungerer bare som en forsterker. Det kreves en langt sterkere luftstrøm for å få leppene til å vibrere enn stemmebåndene. Mange messingblåsere spiller først kun på munnstykket for å få i gang toneproduksjonen, og deretter spiller de en kombinasjon av lange toner og rolige skalaøvelser - mye legato. Dette passer også godt for treblåserne. Før treblåserne starter, må alle utenom fløytistene forberede rørene sine. Gode rør krever preparering, og der er det individuelle rutiner og tilpasninger.

Egil Lysebo varmer opp Regionskorps Sør med en legatoøvelse.

Alle blåsere har nytte av pusteøvelser, i likhet med korsangere. Det å spille enkle, unisone øvelser gir både varme i instrumentene og utvikler intonasjon og klang. Hvis det er strykere med i ensemblet, må de helt i starten stemme strengene før samspillet starter. Klang, intonasjon og artikulasjon er viktig å øve på hver gang ensemblet er samlet.

Dirigent Egil Lysebo varmer opp Regionskorps Sør.

Oppvarmingen har en psykologisk side, i tillegg til det rent spilletekniske. Til å begynne med skal man finne konsentrasjonen og bli inspirert til resten av øvelsen. Selvsagt må øvelsen tilpasses nivået, men en ensembleleder må aldri glemme at det er ønsket om å spille eller synge sammen som er årsaken til at deltagerne kommer på øvelsen. Hvis ensemblelederen har lyst til å holde foredrag, kan det være lurt å vente til senere i øvelsen, når utøverne trenger en hvilepause.

Det er viktig å tenke gjennom hvilke øvelser det er fornuftig å starte en øving med. Like viktig er lyttingen. Utøverne kommer sammen for å spille og lytte! Vi kan snakke om ”aktiv lytting”, og ensembleleder må kunne veilede utøverne til å utvikle sin egen lytting.

Egil Lysebo varmer opp Regionskorps Sør, og hører på de forskjellige instrumentgruppene hver for seg.

Man snakker generelt om dette: ”Hjemme lærer du din egen stemme! På øvelsen lærer du stemmene til de andre!”

Etter unisone melodiske øvelser er det lurt med harmoniske øvelser for å trene på samklangen i ensemblet. Deretter er det klart for dagens repertoar!

Egil Lysebo varmer opp Regionskorps Sør.