Hopp til innhold

Vi klargjør ensemblet

Ensembler har ulike tradisjoner og behov i forhold til å varme opp og gjøre seg klare for å spile og/eller synge sammen.

Koroppvarming Sandefjord VGS
Foto: NRK

Kor har som oftest felles oppvarming for at alle skal synge seg opp både individuelt og sammen. Blant instrumentalensembler er det mer varierende hva starten av øvelsene skal brukes til. Strykere må stemme først, mens blåsere må få varme i instrumentene før de kan stemme. Alle instrumentalister har et behov for både individuell oppvarming og noe samspill for å lytte seg sammen.

Intervju med Ole Ramsøy og Runa Skramstad om koroppvarming

Intervju med lærere Ole Ramsøy og Runa Skramstad om koroppvarming.

Som ensembleleder må man ha en bevissthet om hvilke behov ensemblet har til oppvarming og klargjøring når man skal øve sammen. Det bør være en generell del og en del rettet mot utfordringer i repertoaret som skal øves på samme øvelse. Man må planlegge øvelsene ordentlig enten det er et profesjonelt ensemble eller et nybegynnerensemble.

Det kan være en forventning at deltagerne skal møte opp i god tid før øvelsen for å varme opp selv. Ensembler med en profesjonell tilnærming forventer at alle er klare før øvelsen starter. Amatører og ensembler med unge deltagere forventer å få anledning til å klargjøre seg, varme opp sammen når øvelsen starter.

Intervju med Ole Ramsøy og Runa Skramstad om å lede koroppvarming.

Intervju med lærere Ole Ramsøy og Runa Skramstad om å lede koroppvarming.

I faget instruksjon og ledelse skal man trene på å lede øvelser for oppvarming, klang og intonasjon. Mange har lært øvelser fra egenerfaring i kor og kan bruke dem, men man må tenke litt på hva som er viktig å ha med av type øvelser. Her er det mange valgmuligheter av øvelser og det blir stadig laget nye av dem som jobber med sang og kordirigering.

Her er noen eksempler på koroppvarmingsøvelser fra en time i ensembleledelse ved Sandefjord videregående skole.

Elever fra Sandefjord VGS gjør avspenningsøvelser.
Elever ved Sandefjord VGS gjør støtteøvelser.
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelsen African Steps
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelser med lite omfang.
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelser med lite omfang.
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelser med lite omfang.
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelser med lite omfang
Elever ved Sandefjord VGS gjør øvelser med større omfang.
Elever ved Sandefjord VGS gjør øvelser med større omfang.
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelser med større omfang.
Elever fra Sandefjord VGS gjør øvelser med større omfang.
Elever fra Sandefjord VGS gjør en artikulasjonsøvelse.
Elever fra Sandefjord VGS gjør en intonasjonsøvelse.
Elever fra Sandefjord VGS gjør en kanonøvelse.
Elever fra Sandefjord VGS gjør Mango Mango.

Her er et videoklipp fra en koroppvarming med sopraner som sangpedagogen Mona Skatteboe leder.

Intervju med sangpedagog Mona Skatteboe om koroppvarming