Pipeorgel

Pipeorgelet eller kirkeorgelet som mange kaller det, er et av de eldste instrumentene vi kjenner til. Utøveren spiller med tangenter, men lyden produseres ved at det åpnes for luft som presses gjennom fløytelignende rør av metall eller tre.

Pipeorgel

Pipeorgel

Foto: Adrian Hancu / Colourbox

I dag finnes det elektroniske og digitale orgeler som på mange måter gir samme type lyd. Elektroniske orgler kan du lese mer om her .

Størrelsen på orgelet både i antall tangentbrett og i antall stemmer, dvs ulike typer fløyter, varierer enormt. Overføringen foregår mellom tangenten og åpningen som skal lukke eller åpne for luft til rørene man foregå helt mekaniske eller ved hjelp av en elektronisk innretning.

Det fleste orgler har fotpedaler og musikk for disse skrives derfor med tre staver, ett i G-nøkkel for høyre hånd, ett i F-nøkkel for venstre hånd og ett i F-nøkkel for notene som skal spilles med føttene.