Klaver

Med klaver menes et strengeinstrument der man spiller på strengene med tangenter (klaviatur). Her presenteres de som brukes mest i dag, piano og flygel.

Flygel
Foto: Colourbox

Klaverinstrumentene kan deles opp i tre hovedtyper etter hvordan strengene settes i svingninger.

I dag er piano og flygel mest vanlig. Her skapes lyden ved at man ved å trykke ned tangentene setter små filtahammere i bevegelse slik at de slås mot strengene.

De to andre typene er instrumenter som cembalo , spinett osv. der strengene settes i svingninger ved hjelp av et plekter som beveges ved hjelp av tangentene, og klavikord der det er festet metallstifter på enden av tangeten og lyden skapes ved at disse slås mot strengene.

Piano noteres vanligvis med to notestaver, ett med G-nøkkel og ett med F-nøkkel.

Her kan du se hvordan overføringen av tangentbevegelsen til hammeren fungerer.