Leksjon 19

Målet med Leksjon 19 er å få trening i å synge durmelodier som inneholder sprang til fjerde trinn, få trening i å framføre rytmisk forløp som inneholder synkoper i form av overbundede 8-deler og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-Tm-S6-D7-T i dur.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til Eb-durskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller framfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut arbeidsarket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 19