Normal

Leksjon 24

Målet med leksjon 24 er å få trening i å synge mollmelodier i 6/8 takt der 16-deler er en del av det rytmiske mønsteret og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-Ts-Dm ( på lavt 7.trinn) - ¤D (Molldominant)- Ts-S-Dsus4-D-T.

I denne leksjonen blir du kjent med to nye akkorder som begge krever en liten forklaring:
Den ene er akkorden på lavt 7. trinn i mollskalaen. Vi kaller den gjerne Dm som er forkortelse forDominantens mediant. I H-moll er dette en A-du akkord.

Den andre er mollversjonen av dominantakkorden, som gjerne noteres med funksjons-symbolet ¤D. Den lille nullen brukes for å vise at akkorden, som vanligvis er en durakkord, her har mollstruktur. Når dominanten er mollakkord er tersen i akkorden toneartens lave 7. trinn. Altså den samme tonen som Dm- (Dominantens mediant) bygges på.

Begge disse akkordene inneholder altså det lave 7. trinnet. Følgelig vil disse akkordene naturlig høre hjemme i stykker med ren moll tonalitet. Vi skal imidlertid studere en akkordprogresjon som inneholder både høyt og lavt 7. trinn, og hvor dominanten opptrer som både dur og mollakkord.

Spill av videoeksemplene.

1. Lytt til den rene H-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

b) Lytt til den harmoniske H-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller framfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksenter.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut arbeidsarket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 24

Nå kan du gå videre til nivå 4 og leksjon 25