Fagott

Fagott er bassinstrumentet i treblåsefamilien, og brukes i orkesteret for å gi de dype tonene når treblåserne spiller som gruppe.

Fagott
Foto: Colourbox

Det har vært begrenset bruk av fagotten som soloisntrument, mend et finnes mye flott musikk skrevet for dette instrumentet. I senere tid har mange sett hvor anvendelig instrumentet er i musikksjangrer som groover mye, både som bassinstrument og som soloinstrument.

De dypeste tonene noteres med F-nøkkel mens man benytter G-nøkkel på de lyseste tonene. Instrumentet klinger som det er notert. Det finnes en større versjon,kontrafagott, som klinger en oktav lavere enn notene man spiller etter.

Fagotten er et dobbelt rørbladinstrument med et langt rør som er bøyd med en rett rør på hver sida av en 180 graders bøyning. Lydstyrken øker jo lenger ned i registeret man kommer. Fingersettingen er vrien på dype toner og høye toner, så en bør unngå raske bevegelser i dybden og høyden når man skriver for fagott.

Spesielle spillemåter eller effekter

Flattertunge: En skurrende lyd som skapes ved at tungespissenlager en salgs "rrrrrr" uten at det lages "r-lyd".

Noen eksempler fra Youtube:

Les mer om fagotten på Wikipedia (engelsk).