Tenor- og sopran-saksofon

Selv om det finnes klassisk og moderne kunstmusikk skrevet for saksofon forbindes tenor- og sopransaksofon først og fremst med rytmiske musikksjanger og janitsjar. Tenorsaksofonen er et av jazzens mest benyttede solistinsturmenter.

Sopransax og tenorsax

Sopransax og tenorsax

Foto: Colourbox

Tenor- og sopransaksofon er begge såkalte Bb-instrumenter, men sopransaksofonen er mindre og klinger en oktav høyere enn tenorsaksofonen.

Nedenfor ser du klingende omfanget og transponert omfang for tenorsaksofonen. Sopransaksofonen noteres på samme måte, men klinger en oktav høyere enn tenorsaksofonen.

Tenorsaksofonens omfang

Tenorsaksofonens omfang

Lyden frembringes ved å blåse gjennom en smal åpning mellom en flis og et munnstykke. Tonehøyden endres ved å åpne og lukke hull i saksofonens metallrør. Et sinnrikt system med klaffer og stag gjør dette mulig uten å forstrekke fingrene.

Det er svært vanskelig å spille svakt i saksofonens lavere register (under klingende lille c).

Spesielle spillemåter eller effekter

Glissando: en glidende tone som skapes med hjelp av embouchuren (presset med leppene om munnstykke og flis) og klaffene.

Her kan du lese mer om saksofon på Wikipedia (engelsk).

Sopransaksofon

I moderne jazzstilarter har sopransaksofonen fått en stadig mer sentral plass. John Coltrane brukte sopransaksofon mye i tillegg til tenorsaksofonen og i Jan Garbareks lydbilde er sopransaksofonen blitt svært sentral. Sopransaksofonen finnes på en i en rett utgave som kan ligne litt på klarinetten og en S-formet utgave som ser ut som en liten altsaksofon.

Et eksempel: My Favorite Thing med John Coltrane (Spotify).

Flere eksempler fra Youtube: